Cenovnik

Konkretne cene knjigovodstvenih usluga ugovaraju se sa svakim Klijentom posebno u zavisnosti od obima dokumentacije i usluga koje se vrše.

Cenovnik dat u prilogu je opšteg karaktera i primenjuje se u delu dodatnih, vanrednih i ostalih usluga koje nisu ugovorene osnovnim ugovorom sa Klijentom.

Cenovnik važi od 01.01.2013. godine do objavljivanja novog.

Cenovnik u PDF formatu