Opšti uslovi

U skladu sa poslovnom politikom „28.JUNI“ d.o.o. objavljuje Opšte uslove pružanja knjigovodstveno računovodstvenih i savetodavnih usluga.

Opšti uslovi PDF format